Konut – Temmuz Ağustos 2003

KTemmuz-Agustos-2003-BKENTLERİ TEMİZE ÇEKMEK (1)

1950’ li yıllarda başlayan, köylerden kentlere olan göç yavaşlamış da olsa, özellikle büyük kentlerimiz halen sağlıksız gelişmektedir. Bunun başlıca nedeni, ülkemizdeki siyaset biçiminin yanlışları ve sağlıklı bir kentleşme politikasının olmayışıdır.

Büyük kentlerimizin, gecekondu ve kaçak yapılaşma baskısından bu siyaset biçimiyle kurtulma şansı yoktur.

Ülkeler, sorunları karşısında Kalıcı Devlet Politikaları üretirler ve bu politikaların ana hatları kişiden kişiye, partiden partiye ya da bürokrattan bürokrata asla değişmez. Ben 25 yıldan bu yana ülkemizin kalıcı bir kentleşme politikası belirlendiğine hiç tanık olmadım.

50 yıldan bu yana değişmeyen bir tek kentleşme ve konut politikalarımız vardır. O da belirli aralıklarla çıkarılan imar afları..

50 yılda çıkarılan imar aflarının sayısı irili ufaklı, açık ya da kapalı olmak üzere 15 kadardır. Gecekondu ve kaçak yapılaşmaya gözünü kapayan devlet ya da yerel yönetimler sağlıklı konut üreten, kent üreten kuruluşların analarından emdiği sütü burunlarından getirmektedir.

Eğer bir konut ya da kent politikası geliştirecek bir şirket ya da kooperatif iseniz ve projenizi alıp belediyeye gittiğinizde çok belediye “ ooo hoş geldiniz, demek kent kuracaksınız diye karşılar.

Bu karşılama sadece belediyede olmaz. S.S.K., maliye, illerin sular idarelerinde, elektrik idarelerinde ve hemen hemen her kurumda durum neredeyse aynıdır.

Ülkemizde ne yazıkki kaçak konut yaparsan sana hiç kimse bir şey sormaz ama kayıtları düzgün, projesi düzgün, işleyişi düzgün bir kurum olarak, proje üretirseniz çoğu zaman yandınız.

Gecekondu ve kaçak yapıya mükafat veren, yolunu yapan, suyunu getiren, elektriğini bağlayan anlayış sizi cezalandırır. Vergini eksik yatırmışsın, S.S.K. pirimin noksan, binan 50 cm büyük olmuş, onu oraya yapamazsın, elektriğin bağlanmaz, suyun bağlanmaz, trafonu kendin yap, doğalgaz borularını kendin döşe , bu durum çoğu zaman aynıdır.

İşte bu anlayışın ve siyasetin değişmesi gerekir. Ancak ne yazık ki bu siyaset biçimi 50 yıldan bu yana hiçbir farklılık göstermemiş ve kaçak yapılaşma ve gecekondu ne yazık ki devletin neredeyse hiç değişmeyen resmi politikası oldu.