REFERANSLAR

Çeşitli büyük projelerde ki katkımızın açıklanması, hizmet verdiğimiz kurumların mevcut ve potansiyel antlaşmalarının sonucunu etkileyebileceği nedeniyle, ya da daha önce imzalanmış gizlilik antlaşmalarına olan saygımız nedeni ile, İdeal Yaşam Alanları Limited Şirketi olarak referans belirtmeyi uygun bulmuyoruz.

Oğuz SOYDAN’ın TÜRKKENT ve KONUTBİRLİK’de bulunduğu görevler sırasında ki faaliyetlerinden bazıları aşağıdadır.

TÜRKKENT – TÜRKİYE KENT KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

turkkent-logoTÜRKKENT, Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği olarak 17.03.1988 tarihinde kuruldu. TÜRKKENT, konutu tek başına bir sorun olarak görmeyen, kentleşme sorunu ile birlikte bir bütün olarak algılayan, ülkemizin bütün coğrafi bölgelerinde; okullar, kreşler, sosyal alanlar, hastaneler ile birlikte, çağdaş, yaşanabilir, sağlıklı, kentler kuran bir kooperatif örgütüdür.

TÜRKKENT ülke genelinde 220.000 konutun gerçekleşmesini sağlamıştır. Kısa sürede başardığı işlerle ülkemizdeki kent kooperatifçiliği anlayışının güvencesi olan TÜRKKENT, yılda çalıştırdığı 70.000 çalışanıyla, 220 bin bireysel üyesiyle ülkemizin kentleşme alanındaki en büyük sosyal ve ekonomik sivil toplum örgütüdür.

Oğuz SOYDAN aynı zamanda kurucusu olduğu TÜRKKENT’in isim babası da olup, 16 yıl aralıksız görev üstlendiği TÜRKKENT’e 9 Ekim 1993 günü Genel Başkan seçildi ve bu görevini 10 yıl aralıksız sürdürdü.

KONUTBİRLİK – MARMARA KONUT ÜRETİM YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

1971 yılında kurulan Konutbirlik Türkiye’nin ilk yapı kooperatifleri birliğidir. Oğuz SOYDAN, 1983 yılında genel sekreter, 1985 yılında da genel başkan seçilmiştir.

Genel başkanlık görevine üst üste 12 defa seçilmiş ve bu görevi aralıksız 18 sene boyunca sürdürmüştür. Konutbirlik’teki başkanlığı sırasında yaklaşık 20 bin konutun üretilmesini sağlamıştır.

TÜRKİYE MİLLİ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ KURULDU 1991

turkiye-milli-koopTürkiye’deki kooperatifler yasasının öngördüğü, tüm kooperatif ve birliklerinin en üst örgütü olan ve Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü niteliğindeki Türkiye Milli Kooperatifleri Birliği’nin kurulmasına katkıda bulunan Oğuz SOYDAN, Denetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulundu. Aynı zamanda Oğuz SOYDAN, birliğin kısa isminin Türkiye-Koop olmasını önermiş ve yönetim kurulu oy birliği ile bu ismi kabul etmiştir.

HABİTAT II  1996

Oğuz SOYDAN, TÜRKKENT ’in, Habitat II İstanbul’a, Habitat ’a akredite ilk Türk sivil toplum olarak katılmasını sağladı. Ayrıca Habitat II ’ye ICA (Uluslararası Kooperatifler Birliği)‘nın uluslararası 5 delegesinden biri olarak katıldı. ICA, tabanında bulunan yaklaşık 800 milyon kooperatif üyesini temsil eden, dünyanın en büyük sivil toplum örgütüdür.

SÜMERBANK İLE PROTOKOL NİSAN 1997

TÜRKKENT, birliklerine bağlı kooperatiflere inşaat faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile zamanın ölçülerine göre çok büyük sayılacak 7,5 milyon dolarlık kredi tahsisi konusunda Sümerbank ile bir protokol imzaladı. TÜRKKENT adına Genel Başkan Oğuz SOYDAN ’ın, Sümerbank ile imzaladığı protokol, kooperatifçilik ve özel bankacılık arasındaki çok büyük ve ilk işbirliklerinden biridir. Sümerbank ile yapılan bu protokolü, daha sonraları başkaca özel bankalar da takip etti. Bugün özel bankaların bireysel konut kredisi vermesinde yapılan bu çalışmaların önemli bir katkısı olmuştur.

KONUT FİNANSMANI

TÜRKKENT Genel Başkanlığı yaptığı 10 yıl süresince Oğuz SOYDAN, konut finansmanı konusunda, yerli ve yabancı birçok bilim adamı, uzman ve otoriteyi bir araya getirerek organize ettiği çalışma gurupları, toplantı, seminer ve kongrelere liderlik etmiştir. Bu değerli çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bilgi ve öneriler konut finansmanı konusunda kamuoyu oluşmasını sağlamış, hükümetleri zorlamış ve ışık tutmuş olmakla birlikte, şu an tamamlanmak üzere olan mortgage sistemi için de gereken alt yapı ve bilincin oluşmasına önemli bir zemin hazırlamıştır.